OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBJEDNÁNÍ FOCENÍ

Focení si můžete objednat telefonicky, prostřednictvím mailu nebo přes FB / Instagram. Místo a čas focení je předmětem vzájemné  domluvy. Focení probíhá buď v ateliéru v Plzni nebo v jiném předem domluveném interiéru nebo v exteriéru. Mám několik vlastních lokalit, ale skrz klienty ráda poznávám nová místa. Pokud to bude v mých možnostech, přizpůsobím se, nejdůležitější je, abyste se na místě cítili příjemně. Jen se musí respektovat světelné podmínky prostředí, kde se fotografuje, čím lepší světlo, tím lepší kvalita fotografií. Ideální podmínky pro venkovní focení jsou hodinu po východu slunce a hodinu před západem slunce, konkrétní čas se liší dle ročního období. Objednání je závazné v okamžiku odsouhlasení termínu focení klientem i fotografem. 

PO FOCENÍ – NÁHLEDY – FINÁLNÍ FOTOGRAFIE

Do 48 hodin po společném focení se snažím odeslat náhledy všech povedených fotografií. Náhledy nahraju na web a na e-mail Vám přijde odkaz s přístupovým kódem do galerie. Tyto náhledy je zakázáno jakkoliv upravovat a šířit bez písemného souhlasu fotografa. Z náhledů fotografií vybíráte ty, které chcete dále upravit. Výběr provedete přímo v galerii a odešlete mi ho zpět na e-mail. Prosím o zaslání Vašeho výběru nejpozději do jednoho týdne od obdržení náhledů. Na základě Vámi vybraného počtu fotografií vystavím fakturu na konkrétní částku dle platného ceníku. Do 14 dní až 4 týdnů od zaslání Vašeho výběru a po připsání platby na účet, odesílám upravené fotografie v digitální podobě prostřednictvím stejné administrace na Váš e-mail. Fotografie si prosím ihned stáhněte do svého počítače. Nestahujte fotografie do mobilu, protože se jejich kvalita zmenši. Dodací doby se mohou lišit v případě mé nemoci nebo v době čerpání dovolené.  Po předchozí domluvě zasílám fotografie i v černobílé variantě bez příplatku. Barevné provedení úpravy fotografií jsou kreativním vyjádřením fotografa a nejsou důvodem k reklamaci, pokud máte speciální požadavky, prosím sdělte mi je ještě před focením.

DOBA FOCENÍ

Doba focení je individuální a liší se v závislosti dle zvoleného foto balíčku. Pozdní příchod klienta není důvodem k prodloužení časového harmonogramu focení. Opozdílí-se klient o více než 20 minut bez předchozí omluvy, je fotograf oprávněn fotografování zrušit a studio či smluvené místo opustit.

V průběhu celého fotografování ve studiu či exteriéru je zakázáno pořizovat jakýkoli záznam z focení – ať už jde o fotografie či video bez souhlasu fotografa. 

ARCHIVACE FOTOGRAFIÍ

Všechny neupravené fotografie (raw formáty) se archivují po dobu 1 měsíce od odevzdání zakázky, poté data  odstraňuji v souladu s nařízením EU 2016/679 o ochraně fyzických osob (tzv. GDPR). Upravené fotografie si nechávám na disku po dobu 6 měsíců, pokud se nedomluvíme jinak a pak je mažu.

SOUHLAS S POSKYTNUTÍM FOTOGRAFIÍ

Fotograf si vyhrazuje právo ke zveřejnění fotografií do svého portfolia na sociálních sítích a webových stránkách. Pokud si klient nepřeje, aby jeho fotografie byly uveřejněny, je nutné o tom fotografa předem informovat (nejpozději po ukončení samotného focení). Pokud tak klient neučiní, znamená to jeho souhlas se zveřejněním.

Veškeré osobní údaje, které budou poskytnuty (jméno, email, telefonní číslo…) a jsou nutné pro plnění smluvního vztahu, budu zpracovávat po dobu 10 let ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

AUTORSKÁ PRÁVA

Veškeré fotografie pořízené fotografem podléhají autorským právům. Zakoupením těchto fotografií si autorská práva pronajímáte k soukromým účelům na neomezenou dobu. Tyto fotografie je zakázáno za poplatek poskytovat třetí osobě, nebo je využívat k jakýmkoliv komerčním účelům. Výjimkou jsou pouze komerční a produktové fotografie, které k tomuto účelu vysloveně slouží. Zde ale platí omezený pronájem autorských práv, a to po dobu jednoho roku.

Zakoupením fotografií dáváte souhlas s výše uvedenými podmínkami.

DÁRKOVÉ POUKAZY

Dárkové poukazy mají platnost po dobu 6 měsíců, a to od data uvedeného na zadní straně poukazu nebo od data zaslání poukazu do emailové schránky. Každý půl rok vydávám omezené množství poukazů, tak abych kapacitně zvládla zakázky realizovat, není proto možné jejich platnost dále prodlužovat, pokud se nejedná o zvlášť závažné důvody jako je například dlouhodobá nemoc nebo omezení provozu z vládního nařízení. V tomto případě se datum prodloužení platnosti poukazu stanoví ještě před uplynutím řádné doby platnosti. Focení lze realizovat pouze po předložení vytištěného poukazu. V případě, kdy dojde k navýšení cen, platí i nadále cena uvedená na poukazu, pouze se mění počet fotografií, zbytek fotografií je možné dokoupit dodatečně po výběru. Za poukaz není možné vrátit peníze v hotovosti, poukaz je však přenosný z osoby na osobu.